Tribhuvan University

Patan Multiple Campus

Notice

Attached Documents
Title Type View Download
BIT First Semester को अभिमुखिकरण (Orientation) र कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा jpg View Download
BSc CSIT 2078 Batch पहिलो सेमेष्टरको नियमित कक्षा संचालन बारे । pdf View Download
B.Sc. प्रथम बर्ष २०७८ समूह - नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना । pdf View Download
BIT First Semester 2078 batch मा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना - तेश्रो सूचि । pdf View Download
BIT First Semester 2078 batch मा नयाँ भर्ना सम्बन्धि खुल्ला तर्फको दोश्रो सूचि र समावेशि तर्फको सुचना docx View Download
BIT First Semester 2078 batch मा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना - प्रथम सूचि । pdf View Download
BSc CSIT समावेशि भर्ना सम्बन्धि सूचना । pdf View Download
BSc CSIT-2078 batch नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना - दोश्रो सूचि । pdf View Download
MBS 1st Semester Class Routine pdf View Download
Notice regarding new Admission in MBS program 2077-78 pdf View Download
BBA Back Paper Exam Form Fill up Notice jpg View Download
Office365 User IDs for Students of BA pdf View Download
MA को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी संशोधित सूचना pdf View Download
Schedule For Second Semester Mid-Term Examination jpg View Download
URGENT NOTICE DATE: Shrawan 8, 2078 JPG View Download
MA, MBS Entrance Form Submission Notice - 2078 pdf View Download
Master's Level 2nd Semester Internal Assessment Notice jpg View Download
MA र MBS कार्यक्रममा नयाँ भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना pdf View Download
BSc CSIT नयाँ भर्ना सम्बन्धित सुचना – तेश्रो सूची pdf View Download
स्नातक तह प्रथम बर्ष (२०७६ सत्र) परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने नियमित तथा आंशिक सम्पुर्ण विद्यार्थीको विबरण pdf View Download
BBS (Day Shift) 4th and 1st Year Student's Office365 user IDs pdf View Download
BBS 2077 Batch Office365 User IDs for Online Class pdf View Download
T.U REGISTRATION FROM B.A HUMANITIES(DAY SHIFT)GROUP:-2076/2019 pdf View Download
MANAGEMENT BBS 1st YEAR TU REGD.NO DAY SHIFT pdf View Download
Name List of BA 1st Year 2076 Group, Moring Shift pdf View Download
BSc CSIT प्रथम बर्ष प्रथम सत्र orientation कार्यक्रमको सूचना jpg View Download
BIT First Semester नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना - प्रथम सूचि । pdf View Download
पाटन संयुक्त क्याम्पसमा BIT कार्यक्रममा भर्नाको लागि आवेदनको सुचना !!! pdf View Download
BSc CSIT नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना - दोश्रो सूचि । pdf View Download
BSc CSIT नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना । pdf View Download