Tribhuvan University

Patan Multiple Campus

Campus Chiefs Since the Foundation of PMC

SN

Names of the Campus Chief (Reverse chronological; most recent on top)

1 Dr. Laxman Singh Kunwar

2

Yogendra P. Shah

3

Prof. Dr. Madhab Prasad Gautam

4

Aman Shrestha

5

Krishna Badan Nakarmi

6

Keshab Prasad Ghimire

7

Murari Mohan Joshi

8

Dr. Mukunda Bahadur Shrestha

9

Siddhi Bahadur Shakya

10

Prof. Khagendra Prasad Bhattarai

11

Maheshwar Man Shrestha

12

Rabi Ratna Shakya

13

Hem Lal Shrestha

14

Shambhu Prasad Acharya

15

Chandra Lal Shrestha

16

Jaya Shree Amatya

17

Shambhu Prasad Acharya

18

Bhagawan Ratna Tuladhar

19

Mangal Raj Joshi

20

Daibagya Raj Neupane

21

Sunder Krishna Joshi

22

Bijaya Prasanna Pradhan

23

Kajimananda Bajracharya

24

Mangal Raj Joshi

25

Bhairab Bahadur Pradhan

26

Dhup Ratna Bajracharya

27

Lok Man Singh