Tribhuvan University

Patan Multiple Campus

Campus Chiefs Since the Foundation of PMC


 

SN

Names of the Campus Chief

1

Lok Man Singh

2

Dhup Ratna Bajracharya

3

Bhairab Bahadur Pradhan

4

Mangal Raj Joshi

5

Kajimananda Bajracharya

6

Bijaya Prasanna Pradhan

7

Sunder Krishna Joshi

9

Daibagya Raj Neupane

10

Mangal Raj Joshi

11

Bhagawan Ratna Tuladhar

12

Shambhu Prasad Acharya

13

Jaya Shree Amatya

14

Chandra Lal Shrestha

15

Shambhu Prasad Acharya

16

Hem Lal Shrestha

17

Rabi Ratna Shakya

18

Maheshwar Man Shrestha

19

Prof. Khagendra Prasad Bhattarai

20

Siddhi Bahadur Shakya

21

Dr. Mukunda Bahadur Shrestha

22

Murari Mohan Joshi

23

Keshab Prasad Ghimire

24

Krishna Badan Nakarmi

25

Aman Shrestha

26

Prof. Dr. Madhab Prasad Gautam (at present)