Tribhuvan University

Patan Multiple Campus

Latest News

पाटन संयुक्त क्याम्पसमा भर्ना हुन ईच्छुक BIT प्रबेश परिक्षामा सम्मिलित बिद्यार्थिहरुबाट मिति २०७६ मंसिर ५ गते देखि २०७६ मंसिर १० गते सम्म आवेदन दिन आव्हान गरिएको छ । बिस्तृत जानकारीको लागि Notice हेर्नु होला ।

पाटन संयुक्त क्याम्पसमा भर्ना हुन ईच्छुक BIT प्रबेश परिक्षामा सम्मिलित बिद्यार्थिहरुबाट मिति २०७६ मंसिर ५ गते देखि २०७६ मंसिर १० गते सम्म आवेदन दिन व्हान गरिएको छ ।